Tajné zákutia Kremnice a okolia

Už od prvej správy som vedel ako približne bude toto fotenie prebiehať. 

Snažil som sa spojiť niečo romantické ale zároveň vytvoriť aj poriadne dobrodružstvo.

Ani jedna vynútená emócia všetko išlo spontánne. Tento príbeh sme začali písať v staršom 

klasickom kine a pokračovali sme do divokej prírody v ktorej sa kedysi ťažilo zlato. 

Na záver sme pridali pár svetielok a nezabudnuteľný deň bol na konci.