Pozývam vás na juh Francúzska.

Tento príbeh sa začína tichým jesenným ránom v tajomnom 400-ročnom dome. 

Po prípravách nevesty a ženícha sme navštívili stredovekú dedinku

Cordes-sur-Ciel, popretkávanú čarovnými uličkami s jedinečnou

architektúrou. Nádherné prostredie a všadeprítomná

úprimná láska vytvorili niečo neopakovateľné.